Het Consult

 

Welkom op mijn website. Ik ben Joke Winters, 

natuurgeneeskundig  therapeut, maar vooral mens.

Het consult

Tijdens het consult bespreken we wat  u bezig houdt. Over het algemeen ervaren we een gemis aan feedback, sociale en emotionele steun. Er zijn momenten in het leven dat men die ondersteuning nodig heeft. Ik help u  zover dat in mijn vermogen ligt, om inzicht te krijgen en anders naar situaties te kijken en ermee om te gaan. Ik geef feedback en help u om de eigen regie weer zo snel mogelijk in eigen hand te nemen.

Het is niet de bedoeling dat ik uw leven ga leiden,  sturing kunnen we allemaal op gezette tijden gebruiken, vooral als we even stuurloos zijn.

De consulten hebben mijns inziens tot doel de mensen op een zodanige wijze richting te helpen geven zodat zij hun doel(en) gemakkelijker en sneller bereiken dan alleen.

De technieken van TotalBodyReflex gebruik ik om u zo optimaal mogelijk te behandelen.

De behandeling gebeurt met kleding aan, liggend op en behandeltafel, soms zittend. Door onze aandacht te richten op het positieve en aan het werk te gaan met de stroming in het lichaam, veranderd zowel u lichamelijke als mentale, emotionele gesteldheid.  Ziek zijn, pijn hebben, niet lekker in je vel zitten vraagt om aandacht. Beter worden is een veranderingsproces en niet altijd een makkelijke klus.

Vaak weten we niet hoe we kunnen veranderen. Hebben we niet in de gaten hoe het lichaam bruist van energie, van levenskracht. Deze levenskracht noemen we het zelfgenezende vermogen van de mens, waar we niet altijd bewust van zijn dat dit in ieder van ons aanwezig is. Deze levenskracht kan geblokkeerd zijn, waardoor we niet meer kunnen stromen. De oorzaak kan fysiek zijn, maar kan ook zitten in de manier van denken of in wat je hebt meegemaakt in je leven. Tijdens de behandeling kan men sensaties door het hele lichaam ervaren, zoals warmte, kou, trillingen, emoties, rust en ontspanning, maar ook moeheid. Soms kunnen klachten iets toenemen, net als in de homeopathie, maar zullen snel weer verdwijnen.

Hoeveel behandelingen er nodig zijn hangt af van de klachten van de cliënt. Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig, zeker bij langdurige of chronische klachten. Bij ieder consult vindt er een evaluatie plaats. Na ongeveer drie behandelingen gaan we samen bekijken of voortzetting zinvol is. Mocht er te weinig resultaat geboekt worden in de voorgaande behandelingen, dan zal ik, indien gewenst, mee zoeken naar een andere therapie. Uiteraard kan de cliënt op elk gewenst moment de therapie stoppen.
Ik vind het belangrijk dat de cliënt zijn eigen autonomie (onafhankelijkheid) bewaard, dit betekent voor mij dat zo snel mogelijk de frequentie van de vervolgconsulten, natuurlijk op een verantwoorde manier, zal worden verminderd.

De praktijk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vermeende negatieve effecten die door de cliënt worden beoordeeld als zijnde een gevolg van een consult. Het nemen van een consult geschiedt op eigen risico van de cliënt.

 Elan

MA – VRIJ
gesloten op  woensdag en zaterdag. 

Contact

Joke Winters
De Ruyterstraat 33
3151TJ Hoek van Holland
M: 06-20539256
@: info@jokewinters.nl